mallofre@gmail.com

Per una descripció de l'estació. Passi el ratolí per sobre la imatge i sobre les diferents parts que la composen.
LA NOSTRE METEO.
L'1 de gener del 2013 inaugurem l'estació meteorològica de Sant Pau D'Ordal, una Davis Vantage Vue.
L'estació meteorològica es una instal-lacio destinada a mesurar i enregistrar regularment diverses variables metereològiques. i proporcionar informació sobre l'estat del temps que preval o afecte al territori. Observar i registrar les condicions meteorològiques i atmosfèriques. Aquestes dades s'utilitzen tant per l'elaboració de prediccions meteorologiques a partir de models numèrics com per estudis climàtics.

Observadors: Francesc i Albert Mallofrè
Administrador sistema i Webmaster:
Antonio Cortès Vilarrubi
N 43.23.01
E 01.47.43

Camara Foscam FI8904W WIFI Exterior HD en video stream, orientada a les montanyes d`Ordal - Garraf

Cap link es propietat nostre, No tenim cap guany directe o indirecte.
el contingut d´aquestes webs és responsabilitat de cadascuna d`elles, i només les oferim en l`ambit informatiu.Index tutorial

1. Instal-lar Rasbian

2. Instal-lar weewx

3. Dades al WEB (html)

4. Configuració global

5. Wifi - 3g - Lan

6. Backup Sistema

7. Altres